L’equip de Google Translate ens mostra en aquest vídeo com la seva app permet la traducció directa de cartells a 27 idiomes. I què millor que utilitzant La Bamba? Això és sentit de l’humor!

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon