“Signal Strength” és la primera orquestra wifi a Nova York. Músics del metro de NY toquen alhora amb l’ajuda de smartphones, wifi i laptops!