És l’any de l’aniversari d’Alícia al País de les Meravelles, i les mítiques moleskine han fet una edició dedicada a la petita Alicia en el país del paper… Una animació preciosa!

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon