Més visualitzacions de dades! Com m’agraden… Cinc aeroports amb més de 1,2 milions de vols cada any, més de 3.000 vols diaris. Benvinguts al concorregut cel de Londres!

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon