Un interessant treball de visualització de dades. Els viatges d’un únic dia de 2009 en el metro de Londres (562.145 en total) visualitzats sobre el plànol mentre avança el dia, fins que finalment a mitjanit els últims viatgers van arribant a casa.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon