Aquest projecte de David Johnson genera una composició musical i uns gràfics de visualització de dades a partir de les dades compilades dels terratrèmols a nivell mundial dels últims 100 anys (més de 780.000). La globalitat de la composició dura 8 dies.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon