Les càmeres GoPro també arriben a la dansa, tal i com podem veure en aquesta gravació dels ballarins Amelia Rudolph i Roel Seeber.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon