Una fàbrica abandonada es converteix en un organisme viu i inquietant a partir de la instal·lació lumínica Epicenter, una col·laboració de l’artista rus Tundra i la companyia interactiva Sila Sveta. Un espai decadent es converteix en un bosc de llum i ombres inquietant.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon