Descobrir una ciutat somniada gràcies a les cases dels altres. El nou anunci  de airbnb ens fa una volta en stop-motion per la ciutat de la llum per sentir-nos com si fóssim els seus habitants.

I podem veure com es va fer:

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon