El nou videoclip de Birdy en col·laboració amb Rhodes és un simple però tremendament melancòlic i eteri treball de Sing J.Lee. El treball d’efectes especials ha colorejat el paisatge de tal manera que es crea una atmosfera ideal pel romanticisme.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon