Els robots humanoides estan de moda. La sèrie anglesa Humans, la tornada de la saga Terminator o el reboot de Blade Runner ens recorda com ens fascina la idea de la convivència entre humans i humanoides robòtics. Aquest curt de Daniel Titz i Dorian Lebherz ens porta al 2058, on els humans i els robots són tan semblants que s’inicia una guerra entre ells.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon