Delicada, envolvent i gràcil. Una preciosa meravella: la instal·lació immersiva interactiva dels japonesos teamLab amb més de 2.300 flors penjants que va estar a Tokyo durant aquesta primavera.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon