Mapping projectat sobre el Cinema Center de la ciutat coreana de Busan en ocasió del Busan International Film Festival com a resultat de la col·laboració entre els alemanys URBANSCREEN i els ballarins coreans Jung Art Vision. Una perfecta interacció entre els cossos, l’espai, la gravetat i l’abstracció gràfica.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon