Curt de l’animador Ryan Woodward on amb uns pocs i eficaços traços és capaç de mostrar el moviment, l’elegància i la conjunció dels moviments d’una parella de ballarins.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon