Wayne McGregor ha estat amb Random Dance un dels pioners en la incorporació de l’animació, ballarins virtuals o arquitectures 3D, havent arribat a crear Becoming, un software digital interactiu desenvolupat per ser una eina de suport a la creació coreogràfica.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon