Primer varen ser els Grammy, i després els Oscars ens varen portar un nou anunci d’apple per promocionar les possibilitats de l’iPad per a escriure, produir, gravar, fer la banda sonora i editar pel·lícules. Ja no és necessari disposar de costosos equips per deixar volar la teva imaginació. I tot narrat per Martin Scorsese.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon