Portée és una instal·lació interactiva de llum i so del col·lectiu Lab212. 16 cables electroluminiscents connectats amb un gran piano Yamaha permetia als visitants interaccionar amb el piano al representar cadascun una nota.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon