La coreografia Robot de Blanca Li ens ha permès veure de ben a prop les possibilitats creatives dels robots en el món de la dansa, a partir de la col·laboració de Blanca Li amb   Maywa DenkiAldebaran Robotics.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon