Una deliciosa experiència immersiva en l’obra mestra del Bosco “El jardí de les delícies” a través de l’app per realitat virtual Bosch VR, desenvolupada per Burrell Durrant Hifle . Impressiona veure com es mouen els éssers creats per la desbordant i malsana? imaginació del pintor holandès… Baixeu-vos l’app per iOS i android!

L’obra també ha estat objecte d’un recent documental interactiu per part del documentalista Pieter van Huijstee que podeu trobar a la següent web:  http://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en#

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon