Els robots em fascinen. Des de la Maria, la robot de Metropolis, al HAL9000 de 2001 o l’entranyable R2D2 de Star Wars, els robots han format part de la iconografia de l’últim segle i, ho sabem, de les nostres vides. Voleu veure 100 anys de robots en cinema? Un vídeo preciós…

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon