Instal·lació audiovisual del duo radicat a París NONOTAK (Noemi Schipfer i Takami Nakamoto). La instal·lació convida als espectadors a passejar-se al voltant de la instal·lació i interrompre així els raigs de llum.A mi em crea una sensació d’intranquil·litat…

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon