Una orquestra ben especial, on els instruments són de fet làmpades de neó, llums estroboscopis i grans focus d’il·luminació. El seu funcionament crea un brunzit que és aprofitat pel duo d’artistes Quite Ensemble per crear una original orquestra de so i llum i així substituir els instruments musicals. Ja sabem que no és gaire harmònic ni plaent per les orelles, però ens permet visualitzar la música oculta en la llum.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon