La instal·lació sonora i videoprojecció interactiva de l’artista Klaus Obermaier permet que el visitant distorsioni la casa gràcies al moviment. Sens dubte una experiència curiosa.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon