El nou videoclip del grup americà They Might Be Giants és un treball de stopmotion i collage de gust retro. Correspon a la setmana 48  del seu projecte Dial-A-Song, un projecte on per una subscripció de $30 en total reps cada dimarts una cançó nova del grup.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon