La primavera s’acaba. Trobo que juntament amb la tardor són les millors estacions de l’any. Del fred i gelat hivern passem al renaixement del verd i les flors.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon