El col·lectiu belga Mécaniques Discursives , format per l’artista Frédéric Penelle i el dissenyador videoartista Yannick Jacquet, crea instal·lacions que conbinen les peces tallades en fusta de Penelle amb les projeccions de Jacquet. El resultat? un món modern i antic alhora, una atmosfera nostàlgica i rabiosament innovadora.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon