Obra del col·lectiu artístic interdisciplinar Le Clair Obscu, és una performance que es troba a mig camí entre el teatre, la dansa i la incorporació de la tecnologia per ordinador a l’art, explorant el fenomen de la sinestesia, les funcions de l’esperit humà i la consciència humana.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon