Una altra obra de Adrien M / Claire B: un somni poètic ple de projeccions en forma de lletres, línies, punts i números que conformen el paisatge amb el que interactuen els ballarins..

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon