Mappings de calaveres gegants varen adornar el Teatre Nacional Alemany en ocasió del Festival Genius Loci Weimar que va omplir la ciutat de projectes innovadors de projecció per mapeig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon