L’artista multidisciplinar Lisa Park manipula en el projecte Eunoia II 48 recipients d’aigua amb la ment combinant escaners cerebrals amb altaveu i bols amb aigua per visualitzar els seus pensaments i emocions.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon