En el recent anunci de Ridley Scott per a la intel·ligència artificial de IBM, l’IBM Watson, Carrie Fisher és la terapeuta d’un grup de robots frustrats als que no agraden els éssers humans.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon