El vídeo experimental as·phyx·i·a és fruït de la col·laboració de Maria Takeuchi i Frederico Phillips. Els artistes exploren el cos i el seu moviment a través de la tecnologia de captura de moviment amb l’ús deKinect. Els moviments de la ballarina Shiho Tanaka es transformen en un núvol de dades on el cos queda format per punts connectats per línies blanques. Una abstracció del cos humà fluïda i hipnòtica.

Com es va fer la captura de moviments?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon