Què fa que un Rembrandt sigui un Rembrandt? Això es van plantejar Microsoft, ING, laUniversitat de Tecnologia de Delft, el Mauritshuis i el Museu Rembrandt d’Holanda. Un ordinador va estudiar els quadres i n’ha fet una rèplica.

Això ens porta a preguntar-nos, poden els ordinadors crear art o només són capaços de crear rèpliques inspirades per l’estudi, recombinació i recreació algorítmica del geni creatiu humà?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon