Durant les passades festes de La Mercè varem poder gaudir d’un antic Boing que es va instal·lar al Parc de la Ciutadella i del que varem poder veure, després d’unes llargues cues, la instal·lació audiovisual Porta Estel·lar, obra dels estudis PlayMID.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon