Seguim totes les etapes de la vida d’una dona. Què ens defineix? Qui som? A on pertanyem?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon