Les bateries dels smartphones no duren gens i anem com bojos buscant endolls on recarregar-les. L’anunci del Samsung Galaxy S5 fa dentetes als usuaris d’altres marques, com ara iphones, ja que incorpora una envejable opció: l’Ultra Power Saving Mode…

Es que no sabem viure sense els mòbils…

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUpon